Følg status på dine inkassosaker online døgnet rundt.

Som et tilbud til våre kunder, kan vi gi deg tilgang til å følge dine egne inkassosaker direkte på Internett. Online inkasso passer for de fleste av våre kunder .

Med online inkasso kan du:

  • Sjekke status på egne saker hele døgnet.
  • Legge inn nye saker.
  • Se på de respektive brev som din kunde har mottatt.
  • Hente ut rapporter og statistikker.
  • Sende og motta meldinger direkte til/fra saksbehandler.

Med online inkasso oppnår du derfor en mer direkte og hurtig kommunikasjon til våre saksbehandlere. En egen forfallsliste holder orden på ubesvarte henvendelser mellom partene.

Du oppnår også betydelige innsparelser ved å legge inn nye saker rett på nett, samt at du unngår forsinkelser i forhold til oversendelse av nødvendig dokumentasjon til oss – da dette kan legges rett inn på en sak.

Bestill online inkasso