Avskrevet utestående krav pga. skyldners økonomiske situasjon? Få hjelp med vår tjeneste innen langtidsovervåkning.

Iblant skjer det at man ikke får betalt for sin vare eller tjeneste selv etter en lang inkassoprosess. Skyldner har ikke penger og kravet avskrives. Det man trodde var en god forretning ble det omvendte – et tap!

Våre tjenester innen langtidsovervåkning hjelper deg til å få inn det utestående beløp som er avskrevet. Forhandlinger, oppfølgning og løsninger er det vi fokuserer på for å få dine skyldnere til å gjøre opp for seg. Vår grunntanke er at alle vil gjøre opp for seg, og vårt mål er derfor å synliggjøre ulike løsninger.

Når vi overfører en sak til overvåkning fra deg, bearbeides kravet mot eksterne informasjonsregistre. Vi vil dermed fort kunne konstatere den økonomiske situasjonen til skyldner, og legge opp til en oppfølgningsprosess som har best effekt ovenfor skyldner.

Så fort vi ser endring i den økonomiske situasjonen til skyldner, starter vi en aktiv bearbeidelse. Vi tar umiddelbart kontakt med skyldner, enten i form av brev eller telefon. Brevets innhold skal oppfordre og motivere til å finne en løsning for oppgjør.

Ved å ringe skyldner, arbeider vi aktivt for å komme til en løsning. Vi diskuterer forslag og muligheter for betaling av utestående beløp. Grunnprinsippet er å få skyldner til å opprettholde den avtale som inngås, samtidig som skyldner ser mulighet for at saken blir løst.

Vårt tilbud innen langtidsovervåkning

Med våre tjenester innen langtidsovervåkning, besørger vi på vegne av din bedrift å opprettholde:

  • En aktiv kontakt med skyldner.
  • Utarbeide løsninger for betaling.
  • Månedlige nedbetalingsavtaler.
  • Overvåkning og rapportering.
  • Sikring av krav for å unngå foreldelse.
  • Dersom skyldner ikke opprettholder avtalen som er inngått, vil vi ringe skyldner for en påminnelse om avtalen.

Foreldelsesfristen for utestående krav er 3 år. Ved langtidsovervåkning er det derfor svært viktig å avbryte denne fristen, dette håndterer vi på dine vegne.

Som kunde hos oss har du ingen kostnadsrisiko forbundet med innkrevning og oppfølging av saker som er til langtidsovervåkning. Først når vi løser en sak på langtidsovervåkning, tar vi betalt i form av en %-andel av innkommet beløp.

Kontakt oss i dag dersom din bedrift har saker som krever langtidsovervåkning.

Kontakt oss