Sett bort din bedrifts fakturaprosess til oss og spar både tid og penger.

Å utvikle og selge varer eller tjenester er selve navet i en bedrift, der kompetansen og ressursene skal samles. Norsk Inkasso-Reform AS kan bistå din bedrift med faktura-administrasjon.

Ved å velge oss som din forretningspartner vil alle kundefordringer bli håndtert med høyeste prioritering. Vår kompetanse og infrastruktur gjør at vi kan produsere, distribuere og følge opp dine fakturaer til en lavere kostnad enn det du selv klarer.

Vi vil ta ansvar for hele fakturaprosessen, fra innkommende fakturagrunnlag fra din bedrift, til oppfølging av utestående betalinger med nødvendige purringer.

Ved manglende betaling vil saken kunne overføres til vår inkassoavdeling umiddelbart. Dette vil redusere og minske faren for at pengene skulle gå tapt. Overføring til inkasso kan skje automatisk etter et visst antall dager etter forfall. Du kan også få oversendt liste over aktuelle fordringer som er moden for inkasso.

Kontakt oss i dag om faktura-administrasjon

Vi vil ta kontakte deg og sørge for å forstå din bedrift behov, slik at vi kan skreddersy en løsning som passer dine behov.

Ønsker tilbud