Vi i Norsk Inkasso-Regnskap AS har siden vår oppstart i 1971 vært opptatt av å tilby næringslivet og privatfolk gode løsninger innen inkasso.

Som inkassoselskap vil vi alltid fokusere aller mest på at kunder og/eller verdier skal gjenvinnes. For saker som har holdt på i lang tid uten resultater kan vi tilby tjenesten “langtidsovervåking”. Med en grunntanke om at alle helst vil gjøre opp for seg setter vi fokus på løsninger. En sak på langtidsovervåking vil bearbeides mot eksterne informasjonsregistre slik at vi kan se om skyldner opplever en forandring i sin økonomiske situasjon.

Utestående fordringer utgjør gjennomsnittlig ca. 10-15 prosent av brutto omsetning, med andre ord ganske mye. Ved å bruke et solid inkassoselskap vil du få gode og profesjonelle rutiner som sikrer opprettholdelse av både likviditet og lønnsomhet. Samarbeider du med oss som inkassoselskap får du valgfrihet i forhold til innfordringsstrategi, egen kontaktperson, tilbud om kurs og opplæring for ansatte eller partnere og tilgang til spisskompetanse innenfor administrasjon av inkasso.

Inkassoselskap med mål, visjon og strategi

NRR-GRUPPEN skal være en ledende leverandør og forretningspartner med kompetanse innen regnskap-, inkasso- og kredittadministrasjonstjenester.

Grunnpilaren i vår forretningsstrategi er å yte våre kunder bistand til en langsiktig gevinst ved å:

– Øke mulighet til effektiv utnyttelse av tilgjengelige løsninger. – Bidra ved valg av nye løsninger og tjenester og gjennom videreutvikling av bedriftens realisering av potensialet

– For å sikre kontinuitet og levedyktighet i en hverdag preget av stadige endringer.

– Vår visjon er at selskapet skal være et av de ledende selskaper i Norge innen kunderelaterte tjenester, fra fakturering til pengene er på konto!

Vårt slagord er derfor: ”KUNDEN I FOKUS”