Når det gjelder inkasso opererer vi med No Cure – No Pay. Det betyr kort sagt at vi skal lykkes med å inndrive dine utestående beløp før du betaler for våre tjenester. Inkasso med No Cure – No Pay innebærer at dere hverken betaler årsavgift eller abonnement, men altså kun for det vi inndriver. Dersom vi ikke skulle klare å inndrive en inkassosak, vil du heller ikke behøve å betale for dette. Normalt sett opplever vi at vår styrke, kvalifikasjoner og erfaring gjør at de fleste betaler når vi sender ut inkassokrav. Og igjen, med vår inkasso No Cure – No pay risikerer du ikke å måtte betale oss før dine kunder har gjort opp for seg.

For at du skal få best mulig kontroll og oversikt over dine utestående fordringer tilbyr vi tjenesten online inkasso. Her kan du enkelt og hurtig hele døgnet gå inn i systemet og se status på de ulike sakene, legge inn nye saker, kommunisere direkte med vår saksbehandler og hente ut rapporter og statistikker.

I tillegg til inkasso No Cure – No Pay tilbyr vi også en fakturatjenester. Her sørger vi for hele administrasjonen slik at deres virksomhet kan konsentrere seg på å utvikle og selge produkter. Det finnes ikke to bedrifter som har helt like behov, og derfor ønsker vi å først forstå deres virksomhet slik at vi kan skreddersy et utvalg av tjenester. Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan spare din bedrift for betydelige pengebeløp og stort tidsforbruk.

Undersøkelser viser at rundt 10-15 prosent av norske bedrifters brutto omsetning ligger i utestående fordringer. Dette er en vesentlig del av bedriftens omsetningsgrunnlag og noe en bør ta med stort alvor. Her har vi lang erfaring med profesjonelle og godt innførte rutiner som bidrar til at bedriftens likviditet og lønnsomhet opprettholdes og sikres.

Har du spørsmål om inkasso No Cure – No Pay er du hjertelig velkomment til å kontakte våre dyktige medarbeidere på telefon 22 31 41 51, skriv en e-post til nir@inkasso-reform.no eller bruk skjemaet her på nettsiden.

Vi gleder oss til å hjelpe deg og din bedrift mot en mer lønnsom framtid.