“Jeg som privatperson har et utestående beløp hos en annen privatperson, kan dere hjelpe meg med å inndrive dette kravet?” Selvfølgelig kan vi det!

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene våre kunder og deres skyldnere har angående inkasso. Om du ikke finner det du leter etter, kontakt oss på e-post eller telefon.

Har du penger tilgode?

Ja, vi tar inkassosaker mot privatpersoner så vel som næringsdrivende.

En purring kan sendes straks beløpet er forfalt. Det er ikke krav om å vente et bestemt antall dager.
Purring kan skje med e-mail, brev eller sms. Et inkassovarsel må imidlertid alltid sendes som brev eller faks.

Det er ikke noe krav til antall purringer før inkassovarsel. Det vanlige er 1 purring og så inkassovarsel.
Det er imidlertid ikke noe i veien for at du sender inkassovarsel straks etter forfall.

Dersom du venter 14 dager etter forfall med å sende purring, kan du legge på 1 purregebyr på 70 kroner. Dersom du venter ytterligere 14 dager før neste purring eller inkassovarsel, kan ytterligere 70 kroner legges til, altså til sammen 140 kroner.

Når en begjæring om tvangsfullbyrdelse sendes til namsmyndighetene, må man betale et offentlig gebyr. Det samme gjelder ved oversendelse til Forliksrådet. Dette er et beløp som blir søkt betalt av skyldner i ettertid, men kreditor må i første omgang betale. For tiden er gebyret 1130,- i Forliksrådet og 1921,- hos namsmyndighetene.

Dersom du har flere krav mot samme kunde, må du huske at inkassovarsel må omfatte alle dine krav, og at et inkassovarsel ikke kan sendes før etter forfall. Det kan derfor forekomme at du må sende flere inkassovarsler til en og samme kunde.

Vi er positive til alle henvendelser fra skyldner. En telefon betyr som regel at det er en vilje til oppgjør. Vi kan kontaktes på telefon 22 31 41 51 alle hverdager fra 08:00 – 16:00.

Ja, grensen for foreldelse er 3 år fra det tidspunktet hvor man har rett til oppgjør. Som regel faller dette sammen med forfall på en faktura. En innbetaling avbryter foreldelse.

Hvis kunden betaler direkte til deg, er det viktig at det meldes raskt til oss så vi ikke følger saken videre. Melding kan registreres på vår Online inkasso løsning, eller ved å kontakte din saksbehandler.

Dersom innsigelsen er saklig, kan ikke kravet behandles som en vanlig inkassosak, men må oversendes Forliksrådet til rettslig behandling. Vi bistår med dette, men da gjelder spesielle regler for salær. Det er viktig at vi informeres om kjente reklamasjoner eller innsigelser.

Før en sak oversendes til inkasso, må et datert inkassovarsel være sendt. I overskriften bør det tydelig fremgå at det er et inkassovarsel. Som betalingsfrist må du benytte 14 dager, så skriv dette tydelig. Et inkassovarsel kan ikke sendes som e-post. Eksisterende kunder anbefales å ha med i teksten at saken oversendes til Norsk Inkasso-Reform AS dersom fristen utløper. Vi har utarbeidet spesielle blanketter som kan brukes som et lovlig inkassovarsel. Vi anbefaler å kjøpe disse blankettene med vår egen logo. Les mer om våre mini-inkasso blanketter her.

Du må vente til fristen i inkassovarsel er forfalt, altså minst 14 dager etter utsendelse. Dersom det er spesielt avtalt, kan vårt selskap sende ut inkassovarsel på dine vegne.

Send oss kopi av faktura og inkassovarsel per post eller mail. Vi ønsker videre tillegginformasjon som fullt navn og mobiltelefonnummer til kontaktperson, samt eventuell relevant korrespondanse. Dersom det er innsigelser i saken, må dette komme tydelig fremgå av det som sendes oss.

Forliksrådet er domstolens første instans. Sakene i Forliksrådet omhandler i veldig stor grad uenighet om gjeld. Et krav kan fremmes for Forliksrådet for å enten finne en minnelig løsning, eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Forliksrådet vil sende skyldneren ”pålegg om tilsvar”. Her har vedkommende mulighet til å ytre sin mening om kravet. Avhengig av svaret vil det bli kalt inn til megling. Forliksrådet består av 3 personer. Betales kravet før Forliksrådet får behandlet saken, trekkes forliksklagen.

Det betyr at namsmannen vil avholde en utleggsforretning. Namsmannen vil gå gjennom inntekt og formue og se om det er noe å ta sikkerhet i, eller om det er mulighet for lønnstrekk. Dersom kravet blir betalt før namsmannen får behandlet saken blir utleggsbegjæringen opphevet.

Skyldner

Saken ligger hos oss fordi vår klient ikke har registrert betaling av opprinnelig krav. Vi er innstilt på å finne den beste løsningen for alle parter. Hvis du viser vilje og evne til å betale, er vi som oftest villig til å inngå avdragsordninger eller finne andre løsninger. Ta kontakt med oss for å finne en løsning som gjør at du kan betale det du skylder.

Har du mottatt krav fra oss du er uenig i, er det viktig at du fremmer din innsigelse så tidlig som mulig. Når vi mottar innsigelsen fra deg, kontakter vi kreditor for å få klarhet i den enkelte sak. Din innsigelse bør angis skriftlig i brev eller e-post. Oppgi tydelig hvilken sak det gjelder, og helst oppgi vårt saksnummer.

Dersom du har flyttet uten å melde fra til dine kreditorer eller Norsk Inkasso-Reform, vil dessverre brev kunne bli sendt feil. Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring. Det holder ikke kun å melde fra til Folkeregisteret.

Viser du vilje til å betale, er vi villig til å inngå en avdragsordning. Hvor mange avdrag og hvilket beløp som kan betales avhenger av kreditor, størrelse og status på saken. Betaler du avdrag i flere enn 4 terminer vil det påløpe et avdragssalær. Avdragssalær utgjør maks 1,5 ganger inkassosatsen, altså maks kr 1050,-. Ta kontakt med oss i dag for å finne en løsning alle parter blir fornøyd med.

Etter frist i inkassovarsel er utgått vil du motta en betalingsoppfordring. Her blir du belastet et enkelt salær. Salæret avhenger av kravets størrelse. Hvis du ikke betaler innen to uker etter utløpet av betalingsfristen, påløpet et såkalt tungt inkassosalær. For en komplett oversikt over salær satser og gebyrer, se inkasso.no.

Forliksrådet er domstolens første instans. Sakene i Forliksrådet omhandler i veldig stor grad uenighet om gjeld. Et krav kan fremmes for Forliksrådet for å enten finne en minnelig løsning, eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Forliksrådet vil sende skyldneren ”pålegg om tilsvar”. Her har vedkommende mulighet til å ytre sin mening om kravet. Avhengig av svaret vil det bli kalt inn til megling. Forliksrådet består av 3 personer. Betales kravet før Forliksrådet får behandlet saken, trekkes forliksklagen.

Det betyr at namsmannen vil avholde en utleggsforretning. Namsmannen vil gå gjennom din inntekt og formue og se om det er noe å ta sikkerhet i, eller om det er mulighet for lønnstrekk. Dersom kravet blir betalt før namsmannen får behandlet saken blir utleggsbegjæringen opphevet.

For en privatperson vil det kunne registreres en betalingsanmerkning 30 dager etter at rettslige skitt for inndriving av en fordring er igangsatt. For selskaper registreres betalingsanmerkningen 30 dager etter betalingsoppfordringen er sendt fra inkassobyrået. En betalingsanmerkning slettes ved betaling. Det er mange konsekvenser av anmerkninger, du kan blant annet ha vanskelig for å få bestemte jobber, tegne ulike typer abonnement (mobil, internett etc), inngåelse av leiekontrakter eller søknad om lån hos banker.
Hvis man har fått en feilaktig betalingsanmerkning bør man straks kontakte foretaket som begjærte utlegg, for en dementi. Det krever imidlertid en grunn for dementi, som kan være at man har betalt sin gjeld før utlegg ble stiftet, eller hvis begjæringen gjelder en annen person.