Unngå unødvendige renter og kostnader, betal ditt mottatte inkassokrav i dag!

Dersom du har mottatt et inkassokrav fra oss betyr dette at du har et forfalt pengekrav til en bedrift eller person som du har kjøpt en vare eller tjeneste fra. Vi bistår denne bedriften/personen med å inndrive dette forfalte pengekravet, slik Inkassoloven tilsier at vi har rettmessig grunn til å gjøre.

Når du mottar et inkassokrav fra Norsk Inkasso-Reform må du som skylder gjøre følgende:

  • Betale beløpet innenfor forfallsfristen
  • Kontakte oss øyeblikkelig dersom du har noen spørsmål
  • Gi omgående beskjed om du mener at kravet ikke er korrekt innen forfall

Vi etterstreber å finne gode løsninger får både våre kunder og deres skyldnere. Ta kontakt med oss dersom du har behov for å få ytterligere informasjon om et inkassokrav.